Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHÓM CHỨC

nhóm nguyên tử có trong phân tử hợp chất hữu cơ, quyết định tính chất hoá học của loại hợp chất đó. Vd. axit cacboxylic có NC là - COOH; anđehit có NC là - CHO, aminoaxit có hai NC là - NH2 và - COOH.