Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ CỘT

một phương pháp sắc kí mà chất nhồi (là pha tĩnh: hấp phụ, trao đổi ion, phân bố gen) được nhồi vào cột, dùng để phân chia các chất trong hỗn hợp và tinh chế các chất. Tuỳ theo tính chất và lượng chất mẫu mà người ta chọn pha tĩnh thích hợp với loại chất. Chất hấp phụ có thể là chất phân cực (vd. silicagen hay nhôm oxit) hoặc chất không phân cực (vd. than hoạt tính). Pha tĩnh được nhồi vào cột theo phương pháp nhồi khô hoặc nhồi ướt. Thông thường, người ta hoà tan hỗn hợp chất nghiên cứu vào một dung môi (pha động) với lượng vừa đủ, rồi nạp lên cột   theo cách phù hợp sao cho chất nghiên cứu lan thành một lớp phẳng lên cột; sau đó, tiến hành sắc kí (xt. Phương pháp sắc kí).