Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHÓM AMINO

(A. amino group; tk. nhóm amin), nhóm chức hoá học - NH2, hoá trị một; đặc trưng cho hợp chất amin; tạo thành nhóm -NH3+ khi nhận thêm một proton. Vd. metylamin (CH3NH2), anilin (phenylamin) (C6H5NH2).