Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẢN ỨNG ĐỒNG THỂ

phản ứng, trong đó các chất tham gia đều ở trong cùng một pha. Các phản ứng xảy ra trong dung dịch hay trong pha khí đều là PƯĐT.