Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẢN ỨNG ĐIỆN HOÁ

phản ứng chuyển hoá năng thành điện năng hoặc ngược lại. Vd. trong pin điện có PƯĐH chuyển hoá năng thành điện năng, còn trong quá trình điện phân, điện năng chuyển thành hoá năng.