Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẢN ỨNG ĐA PHÂN TỬ

phản ứng cơ bản, do hai hoặc ba tiểu phân (phân tử, ion, gốc tự do) va chạm đồng thời. Phản ứng sinh ra do bốn tiểu phân trở lên va chạm đồng thời không thể xảy ra trong thực tế. Vd.

H2 + I2 = 2HI là phản ứng lưỡng phân tử;

Cl + H + M = HCl + M là phản ứng tam phân tử (ở đây, M là một tiểu phân thứ ba bất kì).