Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẢN ỨNG CRACKINH

phản ứng làm đứt mạch hiđrocacbon dài thành những mạch ngắn hơn, được sử dụng rộng rãi trong chế biến dầu mỏ để sản xuất nhiên liệu và nguyên liệu hoá học. PƯC có thể xảy ra theo hai cơ chế khác nhau: cơ chế gốc tự do (crackinh nhiệt) và cơ chế ion (crackinh xúc tác). Crackinh nhiệt bao gồm nhiều quá trình công nghiệp (từ crackinh nhẹ cho đến cốc hoá, nhiệt phân...) xảy ra ở nhiệt độ 400 - 500 oC cho đến 800 - 900 oC và áp suất từ bình thường đến hàng chục atmotphe nhưng cùng theo một cơ chế, trong đó sản phẩm trung gian là các gốc tự do được hình thành do tác dụng của nhiệt. Crackinh xúc tác được tiến hành ở nhiệt độ 450 - 550 oC và chủ yếu được sử dụng để sản xuất nhiên liệu động cơ (chủ yếu là xăng), trong đó sản phẩm trung gian là cacbocation được hình thành trên bề mặt xúc tác axit (aluminosilicat, zeolit...).