Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẢN ỨNG CHÍNH

phản ứng cho hiệu suất cao nhất trong một quá trình chuyển hoá phức tạp gồm nhiều phản ứng song song. Vd. Dùng nhôm oxit để khử nước của isopropanol thì PƯC là phản ứng khử nước tạo thành propilen. Ngoài ra, còn có các phản ứng phụ khác. Trong một số trường hợp, người ta gọi PƯC là phản ứng sinh ra chất mong muốn, mặc dầu tốc độ sinh ra chất đó không nhất thiết là lớn nhất.