Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP COMPLEXON

phương pháp phân tích thể tích dựa vào sự tạo phức giữa ion kim loại và một loại thuốc thử gọi là complexon, trong đó được dùng phổ biến nhất là complexon III. Điểm cuối chuẩn độ được xác định bởi một loại chất chỉ thị (gọi là chất chỉ thị kim loại). Chất chỉ thị phải là những chất tạo được với kim loại phức chất có màu nhưng ít bền hơn phức chất của kim loại với complexon để có thể chỉ phản ứng ở điểm cuối làm cho màu dung dịch thay đổi đột ngột.