Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỆT TẠO THÀNH

(cg. sinh nhiệt), hiệu ứng nhiệt của phản ứng tạo thành từ các đơn chất một hợp chất bền ở điều kiện tiêu chuẩn (1 atm và 273,15 K). Vd. NTT của khí cacbonic là -94,05 kcal/mol.