Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỆT LƯỢNG KẾ

dụng cụ đo nhiệt lượng phát ra hoặc thu vào trong một quá trình vật lí hay hoá học. Tùy thuộc vào mục đích của phép đo mà người ta sử dụng các loại NLK khác nhau.