Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SẮT CACBUA

(A. iron carbide), các hợp kim của sắtcacbon: Fe3C (xementit), Fe2C (cacbua) và Fe4C. Tinh thể màu xám; không tan trong nước. Fe3C là thành phần chính của gang trắng; tnc = 1.650oC.