Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NÊXMÂYANÔP A. N.

(Aleksandr Nikolaevich Nesmejanov; 1899 - 1980), nhà hoá học hữu cơ Nga, viện sĩ (1943) và chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1951 - 1961), hai lần Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa (1969, 1979). Sáng lập trường phái hoá học các hợp chất cơ nguyên tố; nghiên cứu cơ chế phản ứng hữu cơ, các hợp chất “xăn uýt”, telome hoá, tổng hợp thức ăn nhân tạo. Giải thưởng Lênin (1966).