Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NĂNG LƯỢNG ION HOÁ

 năng lượng tối thiểu cần thiết để tách hoàn toàn một electron ở trạng thái cơ bản ra khỏi nguyên tử. NLIH thứ nhất (I) thường được biểu thị bằng đơn vị electron - vôn (eV). Vd. I của nguyên tử hiđro bằng 13,595 eV. Đối với nguyên tử nhiều electron, nếu tiếp tục tách electron thứ hai, thứ ba... thì xác định được NLIH thứ hai I2, thứ ba I3... NLIH thường được xác định bằng phương pháp quang phổ phát xạ.