Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYÊN TỐ PHÓNG XẠ

nguyên tố có nguyên tử khối lớn mà hạt nhân có thể tự phân rã đồng thời phát ra những tia bức xạ khác nhau (anpha, bêta và gamma). Có ba dãy NTPX tự nhiên bắt đầu từ ba nguyên tố, urani, actini, thori, một dãy NTPX nhân tạo bắt đầu từ neptuni.