Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYÊN LÍ III CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC

(cg. định lí nhiệt của Nenxtơ), định luật cơ bản của nhiệt động học: entropi của một vật ở trạng thái cân bằng nhiệt động tiến tới 0 khi nhiệt độ tuyệt đối của vật đó tiến tới 0. Từ NLIIICNĐH có thể suy ra: nhiệt dung, hệ số dãn nở nhiệt... tiến tới 0 khi nhiệt độ tuyệt đối của vật tiến tới 0. Cũng từ nguyên lí này có thể suy ra rằng không thể nào đạt được không độ tuyệt đối (0 K). Nguyên lí này được gọi theo tên nhà hoá lí Đức Nenxtơ V. H. (W. H. Nernst; 1864 - 1941), người đã tìm ra năm 1906.