Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYÊN LÍ I CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC

định luật cơ bản của nhiệt động học: Năng lượng Q dưới dạng nhiệt cung cấp cho một hệ nhiệt động bất kì bằng tổng của công A thực hiện bởi hệ và độ biến thiên nội năng U của hệ: Q = U + A; trong đó U = U2 - U1; U1 và U2 theo thứ tự là nội năng của trạng thái đầu và cuối của hệ. NLICNĐH là trường hợp riêng của định luật bảo toàn và biến đổi năng lượng áp dụng cho các quá trình nhiệt động.