Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRIME

(A. trimer), sản phẩm ngưng tụ của ba phân tử (monome) giống nhau. Vd. mezitilen được tạo thành từ ba phân tử axeton.