Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHA LÊ

(tiếng Hi Lạp: krystallos - tinh thể), một dạng đặc biệt của thuỷ tinh, trong thành phần có chứa một lượng lớn chì oxit (hoặc bari oxit).