Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
pH MÉT

dụng cụ để xác định độ axit của dung dịch biểu diễn qua pH. Đó là một điện thế kế gồm một điện cực so sánh (thường là điện cực calomen) và một điện cực chỉ thị có điện thế phụ thuộc vào độ pH của dung dịch (thường là điện cực thuỷ tinh).