Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC KẾT TINH

(cg. nước cấu tạo), một loại nước liên kết hoá học nằm trong mạng tinh thể muối hoặc khoáng chất dưới dạng phân tử nước (H2O) và với số lượng phân tử nước cố định. Ở nhiệt độ cao, NKT sẽ thoát ra khỏi tinh thể muối hoặc khoáng chất trở thành khan. Vd. đồng sunfat mang năm phân tử NKT, có công thức CuSO4.5H2O, ở 110oC tách 4 phân tử H2O, ở 250oC tách cả 5 phân tử H2O trở thành CuSO4 khan; thạch cao là canxi sunfat mang hai phân tử NKT (x. Thạch cao). Xt. Nước liên kết hoá học.