Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NUCLEOPROTEIN

(A. nucleoprotein), hợp chất protein chứa protein đơn giản liên kết với nuclein và hexozơ (trong động vật) và pentozơ (trong thực vật). N chứa từ 0,5 - 3% photpho và tạo nên phần quan trọng của nhân tế bào. Sản phẩm tinh khiết là bột màu trắng, không tan trong nước.