Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THÙ HÌNH

hiện tượng một nguyên tố tồn tại ở một số dạng đơn chất khác nhau. Những dạng đơn chất khác nhau đó của một nguyên tố được gọi là dạng TH. Tính TH có thể do sự khác nhau về số lượng nguyên tử trong phân tử [vd. oxi (O2) và ozon (O3) là hai dạng TH của nguyên tố oxi], hoặc do sự khác nhau về cấu trúc của tinh thể (kim cương và than chì là hai dạng TH của nguyên tố cacbon; photpho trắng, photpho đỏ và photpho đen là ba dạng TH của nguyên tố photpho). Do có cấu tạo khác nhau, các dạng TH của một nguyên tố có tính chất khác nhau, nhất là tính chất vật lí. Ví dụ điển hình là tinh thể kim cương trong suốt, rất cứng, cách điện và cách nhiệt, trong khi đó tinh thể than chì có màu đen xám, mềm, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.