Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
OXIGENAZA

 (A.oxygenase), loại enzim xúc tác cho các quá trình oxi hoá trong cơ thể sinh vật, có tác dụng gắn hai nguyên tử oxi vào các hợp chất (cơ chất).