Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
OXIAXIT

(A. oxyacid), những axit trong phân tử có chứa oxi như axit sunfuric (H2SO4), axit nitric (HNO3)... do các anhiđrit axit (vd. SO3, N2O5), vv.) hoá hợp với nước tạo thành. Xt. Axit vô cơ.