Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
OXALAT

(A. oxalate), muối trung tính hoặc muối axit của axit oxalic; công thức chung: MOOC - COOM hoặc HOOC - COOM (M là kim loại hoá trị một). Canxi oxalat có trong nhiều loại mô tế bào động, thực vật. Dùng trong công nghiệp dệt (làm chất cầm màu), trong hoá phân tích, tổng hợp hữu cơ.