Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PÊRUTXƠ M. F.

(Max Ferdinand Perutz; sinh 1914), nhà hoá học Anh gốc Áo. Đã dùng nhiễu xạ tia X nghiên cứu cấu trúc protein. Thiết lập cấu trúc không gian của hemoglobin và mioglobin. Giải thưởng Nôben [năm 1962, cùng với Kenđriu (J. C. Kendrew; 1917 - 97)].