Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NỒNG ĐỘ

x. Nồng độ dung dịch; Hàm lượng.