Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUÁ NHIỆT của một chất lỏng

(cg. quá nóng), sự nung nóng chất lỏng tới nhiệt độ trên nhiệt độ đáng lẽ phải sôi mà không xảy ra sự sôi. Sự QN có thể xảy ra khi chất lỏng được giữ hoàn toàn yên tĩnh và với một số điều kiện đặc biệt khác. Sự QN không bền, chỉ khẽ khuấy là chất lỏng sôi một cách mãnh liệt và nhiệt độ giảm xuống bằng nhiệt độ sôi.