Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÁY LI TÂM

máy dùng để tách các chất bằng lực li tâm, vd. tách chất rắn ra khỏi dung dịch, tách pha này ra khỏi pha khác. Trong công nghiệp và trong đời sống, MLT được dùng để tách và làm khô một số chất. Máy quay rảy làm khô quần áo cũng thuộc loại MLT.