Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MAGIE SUNFAT

(A. magnesium sulfate), hợp chất tồn tại ở nhiều dạng khác nhau: dạng khan MgSO4 có khối lượng riêng 2,66 g/cm3; dạng ngậm hai phân tử nước MgSO4.2H2O và dạng ngậm bảy phân tử nước MgSO4.7H2O; đều dễ tan trong nước. Dùng trong sản xuất vật liệu chịu lửa; trong công nghiệp giày da; trong y học, dùng làm thuốc nhuận tràng; làm thuốc thử trong các phòng thí nghiệm, vv.