Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MACTIN A. J. P.

(Archer John Porter Martin; sinh 1910), nhà hoá sinh Anh. Đề xướng phương pháp sắc kí giấy (1944) và sử dụng phương pháp này để phân tích aminoaxit có trong protein của cơ thể sống. Giải thưởng Nôben về hoá học [1952, cùng với Xyngơ (R.L.M. Synge)].