Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MACKÔPNIKÔP V. V.

(Vladimir Vasil'evich Markovnikov; 1837 - 1904), nhà hoá học Nga, người phát triển lí thuyết về ảnh hưởng qua lại giữa các nguyên tử trong phân tử của Butlerôp (xt. Butlerôp A. M.). Có nhiều đóng góp vào việc nghiên cứu các hợp chất vòng no; phát hiện naphten trong dầu mỏ; tìm ra quy tắc cộng hợp tác nhân không đối xứng vào các hiđrocacbon không no (quy tắc Mackôpnikôp).