Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẠCH ĐIỆN

tập hợp các phần tử và thiết bị điện gồm nguồn, tải, phần tử dẫn điện trong đó có dòng điện chạy qua. Nguồn phát ra điện năng hoặc tín hiệu, tải nhận điện năng hoặc tín hiệu, dây dẫn truyền tải năng lượng, tín hiệu hoặc liên hệ các bộ phận của mạch. Hai thông số điện áp (U) và dòng điện (I) đặc trưng cho quá trình điện từ của mạch. Kết cấu hình học của mạch gồm nhánh và nút. Một MĐ được mô hình bằng sự ghép nối các phần tử: sức điện động, điện trở, điện cảm, điện dung phù hợp với quá trình điện từ xảy ra trong MĐ.