Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GÔM LẮC

(A. lacca gum) x. Nhựa cánh kiến đỏ.