Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIẤY QUỲ

giấy tẩm dung dịch trong etanol (hoặc nước) chất màu tách từ các chi địa y RoccellaDendrographa. GQ được dùng làm chỉ thị pH trong hoá học phân tích, đổi màu ở pH = 7. Ở môi trường bazơ, có màu xanh; ở môi trường axit, có màu đỏ. GQ có pH = 8,3 màu xanh, dùng để phát hiện axit; GQ có pH = 4,5, màu đỏ, dùng để phát hiện bazơ.