Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIẤY LỌC

giấy xốp, dễ thấm nước, dùng để lọc. Chia thành các loại mịn trung bình và thô để lọc các kết tủa có cỡ hạt khác nhau. Các hộp GL thường được phân biệt bằng băng gói màu xanh, đỏ, vàng, trắng để phân biệt độ mịn của giấy. GL băng xanh có độ mịn cao nhất, lại được chế bằng toàn xenlulozơ cháy hết khi nung (giấy lọc không tàn).