Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIẤY BÁN THẤM

(cg. giấy thấm chọn lọc), giấy được xử lí bằng axit sunfuric hay kẽm clorua dùng để thẩm tách dung dịch. Giấy chỉ thấm đối với một cấu tử, mà không thấm đối với cấu tử khác.