Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MUỘI PLATIN

(A. platinum black), platin ở dạng bột rất mịn đen, được dùng làm chất xúc tác hoặc điện cực hiđro, có tính hoạt động cao do bề mặt riêng lớn.