Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MUỐI MO

muối kép do amoni sunfat kết hợp với sắt (II) sunfat (NH4)2Fe(SO4)3.6H2O (muối sắt (II) tương đối bền). Là chất khử, dùng để khử nhiều chất oxi hoá. Muối được gọi theo tên nhà hoá học Đức Mo (C. F. Mohr).