Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MUỐI KÉP

muối kết tinh từ dung dịch hỗn hợp hai muối đơn giản. Vd. phèn là một loại muối kép có công thức chung là M2SO4E2(SO4)3. 24H2O, trong đó M là Na (natri), K (kali), Rb (rubiđi)... và E là Al (nhôm), Cr (crom), Fe (sắt)... vd. phèn nhôm (phèn chua) K2SO4Al2(SO4)3.24H2O, phèn crom - kali K2SO4Cr2(SO4)3.24H2O và phèn sắt - amoni (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3. 24H2O.