Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MOAXĂNG H.

(Henri Moissan; cg. Moatxăng; 1852 - 1907), nhà hoá học Pháp. Đề xướng việc dùng nhiệt độ cao: dùng lò điện nung chảy nhiều oxit kim loại, điều chế được crom, titan, cacbua kim loại, hiđrua, nitrua, vv. Điều chế kim cương nhân tạo (1893), sử dụng nhiệt độ thấp để tách flo (1886). Giải thưởng Nôben về hoá học (1906).