Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MIỀN

(A. region, domain) 1. Tập hợp các giá trị của một thuộc tính.

2. Một vùng của màn hình máy tính được giới hạn bởi một đường khép kín.