Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẠNG THÁI KEO

trạng thái của vật chất bị chia nhỏ thành các hạt có kính thước trong khoảng 1 - 100 mµ. Đúng hơn, nên gọi là trạng thái phân tán siêu vi.