Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MENĐÊLÊEP Đ. I.

(Dmitrij Ivanovich Mendeleev; 1834 - 1907), nhà hoá học, nhà sư phạm, nhà hoạt động xã hội Nga, viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua (Peterburg, 1876). Nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau như lí thuyết dung dịch, phương pháp công nghiệp tách phân đoạn dầu mỏ, phương pháp sản xuất thuốc súng không khói, vv. Đặc biệt, Menđêlêep đã phát minh (1869) định luật tuần hoàn và lập Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, mà nhờ nó, người ta đã tìm ra nhiều nguyên tố hoá học mới. Để ghi nhớ công lao to lớn của ông, một nhóm các nhà vật lí Hoa Kì đứng đầu là Xibooc G. T. (G. T. Seaborg) đã đặt tên cho nguyên tố hóa học thứ 101 do họ tổng hợp được (1955) là Menđelevi (Mendelevium). Để lại hơn 500 công trình đã được đăng, trong đó có quyển "Hoá học cơ sở".Menđêlêep Đ. I.