Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẠNG THÁI CHUYỂN TIẾP

cấu hình được hình thành từ các phân tử tham gia vào phản ứng hoá học tại thời điểm mà hệ phản ứng đang ở tại đỉnh của hàng rào năng lượng (mức năng lượng cao nhất trên "đường phản ứng"). Theo thuyết TTCT, phức hoạt động khác với phân tử bền vững ở chỗ một bậc tự do dao động chuyển thành bậc tự do tịnh tiến theo đường phản ứng dẫn đến sự phân huỷ thành sản phẩm.