Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LƯU LƯỢNG KẾ

     thiết bị để đo tốc độ của dòng khí, chất lỏng hay vật rắn ở dạng bột mịn. Được thiết kế và chế tạo dựa trên nhiều nguyên tắc khác nhau. Dùng phổ biến trong các xí nghiệp, phòng thí nghiệm.