Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LƯỢNG TỬ SỐ

những số nguyên hoặc bán nguyên xác định các giá trị gián đoạn có thể có của các đại lượng vật lí (mức năng lượng, mômen động lượng) đặc trưng cho các hệ lượng tử (hạt cơ bản, hạt nhân, nguyên tử, phân tử...). Vd. electron trong nguyên tử được đặc trưng bằng 4 LTS: n, l, m, s (tương ứng với các đại lượng năng lượng, momen động lượng, hình chiếu của momen động lượng trên một trục và spin).