Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỰC ION

đại lượng đặc trưng cho cường độ tương tác tĩnh điện giữa các ion trong dung dịch. Do tác dụng của LI, độ tự do của các ion trong dung dịch bị hạn chế. LI kí hiệu là μ, được định nghĩa bởi hệ thức

μ=

 

trong đó, Zi là điện tích và Ci là nồng độ mol/l của ion i trong dung dịch.