Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỰC HÚT PHÂN TỬ

lực hút giữa các phân tử tạo nên bởi: 1) Hiệu ứng định hướng của các phân tử có lưỡng cực vĩnh cửu; 2) Hiệu ứng cảm ứng giữa các phân tử; 3) Hiệu ứng cảm ứng phân tán giữa các lưỡng cực tạm thời. Hiệu ứng thứ ba là một hiệu ứng tính bằng cơ lượng tử. Tuỳ trường hợp, có thể một hoặc hai trong ba hiệu ứng chiếm ưu thế.